• Giới thiệu kiểu hạt vuông dẹp 3293

  PL028
 • Hạt bánh phồng có 2 lỗ #3221

  PL027
 • Hạt ngọc lưu ly #3200

  PL026
 • Hạt Hoa Mai dẹp #3700

  PL025
  • Nhân viên kinh doanh
  • Hotline: 028-22401345
  • Tư vấn khách hàng