• Giới thiệu kiểu hạt vuông dẹp #3293

  #3293
 • Hạt bánh phồng có 2 lỗ #3221

  #3221
 • Hạt ngọc lưu ly #3200

  #3200
 • Hạt Hoa Mai dẹp #3700

  #3700
  • Nhân viên kinh doanh
  • Hotline: 028-22401345
  • Tư vấn khách hàng