• BT Ngọc lưu ly 2x

  BP104
 • BT Ngọc lưu ly

  BP075
 • BT Lá thông

  BP0009
 • BT Pha lê ngọc trai chặn

  BP118
 • BT Mặt trăng

  BP008
 • BT Lá thông

  BP009
 • BT Helios

  BP098
 • BT Oval

  BP020
 • BT Tròn rỗng

  BP050
 • BT Cây thông

  BP106
 • BT Tam giác

  BP092
 • BT Hoa Mai

  BP005
 • Bông tai Zinnia

  BP116
 • Bông tai Ngôi Sao (nhỏ)

  BP006
 • Bông tai 3 cánh

  BP053
 • Bông tai Ngọc trai 3 giọt

  BNT001
 • Bông tai tròn đa cạnh

  BP090
 • Bông tai Giọt Trứng lớn

  BP065
 • Bông Tai 3 hoa đơn

  BP035
 • Bông tai Hoa Mai 5 canh

  BP036
 • Bông tai Bươm Bướm

  BP039
  • Nhân viên kinh doanh
  • Hotline: 028-22401345
  • Tư vấn khách hàng