• Vòng cổ Mắt Hổ tết bím

  VMH003
 • Vòng cổ Cẩm Thạch

  VCT001
 • Vòng cổ Thạch Anh Tím bánh xe

  VTT010
 • Vòng cổ Thạch Anh Tím 3 dây

  VTT007
 • Vòng cổ thạch anh tím

  VTT002
 • Vòng cổ Citrine mài giác ( Đã bán)

  VTV009
 • Vòng cổ Ruby

  VRB008
 • Vòng cổ Ruby ( Đã bán)

  VRB009
 • Dây cổ Tourmaline ( Đã bán)

  VTO004
 • Vòng cổ Đá Thạch Anh Tím

  VTT
  • Nhân viên kinh doanh
  • Hotline: 028-22401345
  • Tư vấn khách hàng