Nguyên liệu pha lê Swarovski Elements
 • Kiểu hạt hình nón Atemis Cones #5540

  PL04
 • Kiểu hạt Đồ thị Graphic #5520

  PL03
 • Kiểu hạt vuông Stairway #5624

  PL02
 • Kiểu hạt Con cá xỏ thẳng #5727

  PL01
 • Kiểu hạt Trái tim xỏ ngang #5742

  PL
 • Kẹp mặt dây cẩn đá CZ

  Kẹp mặt dây cẩn đá CZ
 • Móc bông tai

  Móc bông tai
  • Nhân viên kinh doanh
  • Hotline: 028-22401345
  • Tư vấn khách hàng