Nguyên liệu pha lê Swarovski Elements
 • Mặt dây Lá Thông gương #6091

  PL046
 • Mặt dây Giọt Xoắn #6020

  PL045
 • Mặt dây kiểu Giọt Lệ #6100

  PL044
 • Mặt dây hình con Bướm #6754

  PL043
 • Mặt dây Chiếc Lá #6735

  PL042
 • Mặt dây kiểu Mặt Trăng #6722

  PL041
 • Mặt dây Zinnia #6902

  PL040
 • Kiểu hạt Drop Beads # 5500

  PL039
 • Mặt dây Hoa Tuyết #6704

  PL038
 • Kiểu hạt Hoa Mai #6744

  PL037
 • Kiểu mặt dây Ngôi Sao nhọn #6714

  PL036
 • Kiểu mặt dây “Vũ trụ” Cosmic #6680

  PL035
 • Mặt dây Lá Thông gương #6091 có hình vẽ

  PL034
 • Hạt dĩa bay #6428

  PL033
 • Hạt vuông rỗng #4439 và tròn rỗng #4139

  PL032
 • Giới thiệu kiểu hạt Oval #4137

  PL031
 • Kiểu hạt Ngôi Sao dán #4745

  PL030
 • Kiểu hạt Hoa Mai dán #4744

  PL029
 • Giới thiệu kiểu hạt vuông dẹp 3293

  PL028
 • Hạt bánh phồng có 2 lỗ #3221

  PL027
 • Hạt ngọc lưu ly #3200

  PL026
  • Nhân viên kinh doanh
  • Hotline: 028-22401345
  • Tư vấn khách hàng