Nguyên liệu pha lê Swarovski Elements
 • Mặt dây Lá Thông gương #6091

  #6091
 • Mặt dây Giọt Xoắn #6020

  #6020
 • Mặt dây kiểu Giọt Lệ #6100

  #6100
 • Mặt dây hình con Bướm #6754

  #6754
 • Mặt dây Chiếc Lá #6735

  #6735
 • Mặt dây kiểu Mặt Trăng #6722

  #6722
 • Mặt dây Zinnia #6902

  #6902
 • Kiểu hạt Drop Beads # 5500

  # 5500
 • Mặt dây Hoa Tuyết #6704

  #6704
 • Kiểu hạt Hoa Mai #6744

  #6744
 • Kiểu mặt dây Ngôi Sao nhọn #6714

  #6714
 • Kiểu mặt dây “Vũ trụ” Cosmic #6680 ( Hết hàng)

  #6680
 • Mặt dây Lá Thông gương #6091 có hình vẽ

  # 6091
 • Hạt dĩa bay #6428

  #6428
 • Hạt vuông rỗng #4439 và tròn rỗng #4139

  Vuông rỗng #4439, Tròn rỗng #4139
 • Giới thiệu kiểu hạt Oval #4137

  #4137
 • Kiểu hạt Ngôi Sao dán #4745

  #4745
 • Kiểu hạt Hoa Mai dán #4744

  #4744
 • Giới thiệu kiểu hạt vuông dẹp #3293

  #3293
 • Hạt bánh phồng có 2 lỗ #3221

  #3221
 • Hạt ngọc lưu ly #3200

  #3200
  • Nhân viên kinh doanh
  • Hotline: 028-22401345
  • Tư vấn khách hàng