Nguyên liệu pha lê Swarovski Elements
 • Charm Phật DiLac

  2PL0045
 • Charm đầu Phật

  2PL0044
 • Bảng màu pha lê Swarovski Elements

  BM
 • Mặt dây chuyền con cá #6727

  #6727
 • Giới thiệu kiểu mặt dây bát giác #6401

  #6401
 • Mặt dây hình giọt nước #6000

  #6000
 • Mặt Dây Giọt Nước Đa Cạnh #6010

  #6010
 • Mặt dây lá thông #6090

  #6090
 • Kiểu hạt trái tim #6228

  #6228
 • Hạt xỏ đầu #6301

  #6301
 • Mặt dây trái tim Miss U #6262

  #6262
 • Mặt dây trái tim Devoted #6261

  #6261
 • Mặt dây trái tim Crazy 4 U #6260

  #6260
 • Mặt dây trái tim Truly in Love Heart #6264

  #6264
 • Mặt dây Trái tim nhọn Wild Heart #6240

  #6240
 • Mặt dây hình trụ #6460

  #6460
 • Mặt dây giọt nước hình trứng #6002

  #6002
 • Mặt dây kiểu chiếc cánh ngựa thần Pegasus

  PL050
 • Mặt dây kiểu trái tim Forever 1 Heart #6263

  #6263
 • Mặt dây kiểu con sò #6723

  #6723
 • Mặt dây kiểu Sao biển #6721

  #6721
  • Nhân viên kinh doanh
  • Hotline: 028-22401345
  • Tư vấn khách hàng