Nguyên liệu pha lê Swarovski Elements
 • Charm Phật DiLac

  2PL0045
 • Charm đầu Phật

  2PL0044
 • Bảng màu pha lê Swarovski Elements

  BM
 • Mặt dây chuyền con cá #6727

  PL064
 • Giới thiệu kiểu mặt dây bát giác #6401

  PL063
 • Mặt dây hình giọt nước #6000

  PL062
 • Mặt Dây Giọt Nước Đa Cạnh #6010

  PL061
 • Mặt dây lá thông #6090

  PL060
 • Kiểu hạt trái tim #6228

  PL059
 • Hạt xỏ đầu #6301

  PL058
 • Mặt dây trái tim Miss U #6262

  PL057
 • Mặt dây trái tim Devoted #6261

  PL056
 • Mặt dây trái tim Crazy 4 U #6260

  PL055
 • Mặt dây trái tim Truly in Love Heart #6264

  PL054
 • Mặt dây Trái tim nhọn Wild Heart #6240

  PL053
 • Mặt dây hình trụ #6460

  PL052
 • Mặt dây giọt nước hình trứng #6002

  PL051
 • Mặt dây kiểu chiếc cánh ngựa thần Pegasus

  PL050
 • Mặt dây kiểu trái tim Forever 1 Heart #6263

  PL049
 • Mặt dây kiểu con sò #6723

  PL048
 • Mặt dây kiểu Sao biển #6721

  PL047
  • Nhân viên kinh doanh
  • Hotline: 028-22401345
  • Tư vấn khách hàng