• LT Ruby in Zoisite

  LRB0017
 • LT Mắt Hổ

  LMH0004
 • LT Mắt Hổ

  2LMH0010
 • LT Mắt Hổ

  LMH0001
 • LT Mắt Hổ xanh

  LMH010
 • LT Mắt Hổ xanh

  LMH0010
 • LT Mắt Hổ đỏ

  LMH0007
 • LT Garnet

  LGN0002
 • LT Garne

  LGN0005
 • LT Garnet

  LGN0003
 • LT Mã não ( Đã bán)

  LMN0007
 • LT Thạnh anh tím mài giác

  LTT0015
 • LT Thạnh anh tím

  2LTT0001
 • LT Thạnh anh tím

  LTT0006
 • LT Thạnh anh tím 8 ly

  LTT0001
 • LT Thạnh anh tím

  LTT0005
 • LT Thạch anh khói

  LTK0005
 • LT Thạch anh khói

  LTK0004
 • LT Tourmaline hàng rào

  LTO023
 • LT Chalcedony tím

  LCH006
 • Lắc Ryby Nam Phi

  LRB011
  • Nhân viên kinh doanh
  • Hotline: 028-22401345
  • Tư vấn khách hàng