• Vòng tay đá Cẩm Thạch

  2LCT0004
 • Vòng đá thiên nhiên

  2LTT0007
 • Lắc tay Thạch Anh Tóc Nâu charm Phật DiLac

  2LTN0009
 • Vòng tay đá thiên nhiên gắn charm Phật

  2LTT0009
 • Vòng tay đá Garnet thiên nhiên

  LGN
 • Vòng tay đá Thạch Anh Hồng thiên nhiên

  LTAH
 • Vòng tay Cẩm Thạch KĐ

  2LCT010
 • LT Thạch anh tóc vàng bã mía ( đã bán )

  2LTV0002
 • VT Thạch anh tóc vàng KĐ

  2LTV001
 • VT Thạch anh tóc vàng KĐ

  VTV0001
 • VT Thạch anh tóc vàng KĐ ( Đã bán)

  2VTV0001
 • LT Mắt Hổ

  2LMH0001
 • LT Aquamarine 16ly

  LAQ0009
 • LT Aquamarine 15.5ly

  LAQ0008
 • LT Aquamarine 14ly

  2LAQ0007
 • LT Aquamarine 13ly

  LAQ0005
 • LT Aquamarine 12ly

  LAQ0002
 • LT Tourmaline hồng KĐ

  LTO
 • LT Ruby in Zoisite mài giác

  LRB0010
 • LT Ruby in Zoisite

  2LRB0017
 • Vòng tay đá Ruby in Zoisite

  LRB0007
  • Nhân viên kinh doanh
  • Hotline: 028-22401345
  • Tư vấn khách hàng