Trang sức đá thiên nhiên
 • LT Mắt Hổ xanh

  LMH010
 • LT Mắt Hổ xanh

  LMH0010
 • LT Mắt Hổ đỏ

  LMH0007
 • LT Garnet (Hết hàng)

  LGN0002
 • LT Garnet (Hết hàng)

  LGN0005
 • LT Garnet (Hết hàng)

  LGN0003
 • LT Mã não ( Đã bán)

  LMN0007
 • LT Thạnh anh tím mài giác

  LTT0015
 • LT Thạnh anh tím

  2LTT0001
 • LT Thạnh anh tím

  LTT0006
 • LT Thạnh anh tím 8 ly

  LTT0001
 • LT Thạnh anh tím

  LTT0005
 • LT Thạch anh khói

  LTK0005
 • LT Thạch anh khói

  LTK0004
 • MD Phật bà ruby

  MRB0013
 • Vòng cổ Mắt Hổ

  VMH0002
 • Vòng cổ Thạch anh khói

  VTK0002
 • VC Thạch anh khói (Hết hàng)

  2VTK0003
 • VC Thạch anh khói

  VTK0003
 • VC Thạch anh tím

  VTT0008
 • VC Garnet

  VGN0003
  • Nhân viên kinh doanh
  • Hotline: 028-22401345
  • Tư vấn khách hàng