Trang sức đá thiên nhiên
 • MD Mã não Phật KĐ

  2MMN0002
 • MD ruby Phật

  2MRB0066
 • MD Phật dilac Ruby KĐ

  2MRB0017
 • MD Ruby Dilac

  2MRB0012
 • MD Phật Dilac Sapphire KĐ ( Hết hàng)

  2MSP0005
 • LT Mắt Hổ

  2LMH0001
 • Phật bà Ruby

  MRB
 • MD Phật Dilac Ruby

  2MRB0020
 • LT Aquamarine 16ly

  LAQ0009
 • LT Aquamarine 15.5ly

  LAQ0008
 • LT Aquamarine 14ly

  2LAQ0007
 • LT Aquamarine 13ly

  LAQ0005
 • LT Aquamarine 12ly

  LAQ0002
 • LT Tourmaline hồng KĐ

  LTO
 • LT Ruby in Zoisite mài giác

  LRB0010
 • LT Ruby in Zoisite

  2LRB0017
 • Vòng tay đá Ruby in Zoisite

  LRB0007
 • LT Ruby in Zoisite

  LRB0017
 • LT Mắt Hổ

  LMH0004
 • LT Mắt Hổ

  2LMH0010
 • LT Mắt Hổ

  LMH0001
  • Nhân viên kinh doanh
  • Hotline: 028-22401345
  • Tư vấn khách hàng