Trang sức pha lê, ngọc trai
 • Lắc Vuông xéo

  LP020
 • Lắc Trái Tim xỏ ngang

  LP048
 • Lắc Pha Lê Ngọc Lưu Ly

  LP050
 • Lắc tròn đa cạnh

  LP036
 • Lắc xoắn dây leo (4mm)

  LP062
 • Lắc xoắn dây leo (6mm)

  LP063
 • Lắc tay Hạt vuông dẹp

  LP085
 • Lắc tay Bánh Phồng 14 ly

  LP083
 • Lắc tay Ngọc Lưu Ly vuông

  LP088
 • Lắc tay Hạt vuông trung

  LP043
 • Bông tai 3 cánh

  BP053
 • Bông tai Ngọc trai 3 giọt

  BNT001
 • Bông tai tròn đa cạnh

  BP090
 • Bông tai Giọt Trứng lớn

  BP065
 • Bông Tai 3 hoa đơn

  BP035
 • Lắc tay Mãi Yêu

  LP0082
 • Lắc tay Con Cá 18 ly

  LP004
 • Lắc tay Con Cá 14 ly

  LP0002
 • Bông tai Hoa Mai 5 canh

  BP036
 • Bông tai Bươm Bướm

  BP039
 • Bông tai hoa mai kép

  BP038
  • Nhân viên kinh doanh
  • Hotline: 028-22401345
  • Tư vấn khách hàng