Trang sức pha lê, ngọc trai
 • BT Trái lê

  BP021
 • BT Chữ nhật dài

  BP023
 • BT Artemis

  BP019
 • BT Thiên thần Artermis

  BP012
 • BT Trái tim Truly

  BP102
 • BT Giọt bầu

  BP032
 • BT Trái tim Crazy

  BP101
 • BT Giọt đa cạnh

  BP093
 • BT Hạt điều

  BP107
 • BT Lưu ly dài

  BP095
 • BT Ngọc lưu ly dài 2x

  BP105
 • BT Ngọc lưu ly 2x

  BP104
 • BT Ngọc lưu ly

  BP075
 • BT Lá thông

  BP0009
 • BT Pha lê ngọc trai chặn

  BP118
 • BT Mặt trăng

  BP008
 • BT Lá thông

  BP009
 • BT Helios

  BP098
 • BT Oval

  BP020
 • BT Tròn rỗng

  BP050
 • BT Cây thông

  BP106
  • Nhân viên kinh doanh
  • Hotline: 028-22401345
  • Tư vấn khách hàng