• Kiểu hạt Drop Beads # 5500

  # 5500
 • Kiểu hạt Round Stone # 1122

  # 1122
 • Hạt tròn đa cạnh # 5003

  # 5003
 • Hạt nón #5328

  #5328
 • Giới thiệu kiểu hạt tròn #5000

  #5000
 • Giới thiệu kiểu hạt bánh cam #5040

  #5040
 • Giới thiệu kiểu hạt Vuông #5601

  #5601
 • Giới thiệu kiểu hạt vuông xéo #5600

  #5600
 • Kiểu hạt Bánh Phồng xỏ thẳng #5621

  #5621
 • Ngọc trai pha lê hình giọt #5821

  #5821
 • Ngọc trai pha lê tròn #5810

  #5810
 • Ngọc trai pha lê tròn #5811

  #5811
 • Hạt tròn rỗng xỏ thẳng #5139

  #5139
 • Hạt lựu Helix #5020

  #5020
 • Cục xương Modular #5150

  #5150
 • Kiểu hạt chìa khoá #5181

  #5181
 • Hạt vuông xỏ 2 đầu #5180

  #5180
 • Kiểu hạt Lựu vuông Lucerna #5030

  #5030
 • Hạt xỏ hình con bướm # 5754 : Butterfly Beads

  # 5754
 • Kiểu hạt hình nón Atemis Cones #5540

  #5540
 • Kiểu hạt Đồ thị Graphic #5520

  #5520
  • Nhân viên kinh doanh
  • Hotline: 028-22401345
  • Tư vấn khách hàng