• Hạt vuông rỗng #4439 và tròn rỗng #4139

  Vuông rỗng #4439, Tròn rỗng #4139
 • Giới thiệu kiểu hạt Oval #4137

  #4137
 • Kiểu hạt Ngôi Sao dán #4745

  #4745
 • Kiểu hạt Hoa Mai dán #4744

  #4744
 • Vòng tay cẩn pha lê Swarovski

  PL024
  • Nhân viên kinh doanh
  • Hotline: 028-22401345
  • Tư vấn khách hàng