• Hạt vuông rỗng #4439 và tròn rỗng #4139

  PL032
 • Giới thiệu kiểu hạt Oval #4137

  PL031
 • Kiểu hạt Ngôi Sao dán #4745

  PL030
 • Kiểu hạt Hoa Mai dán #4744

  PL029
 • Vòng tay cẩn pha lê Swarovski

  PL024
  • Nhân viên kinh doanh
  • Hotline: 028-22401345
  • Tư vấn khách hàng