Sản phẩm mới
 • Kiểu hạt Ngôi Sao dán #4745

  #4745
 • Kiểu hạt Hoa Mai dán #4744

  #4744
 • Giới thiệu kiểu hạt vuông dẹp #3293

  #3293
 • Hạt bánh phồng có 2 lỗ #3221

  #3221
 • Hạt ngọc lưu ly #3200

  #3200
 • Hạt Hoa Mai dẹp #3700

  #3700
 • Vòng tay cẩn pha lê Swarovski

  PL024
 • Kiểu hạt Round Stone # 1122

  # 1122
 • Kiểu hạt Ngôi sao trang trí #2816

  #2816
 • Hạt tròn đa cạnh # 5003

  # 5003
 • Hạt nón #5328

  #5328
 • Giới thiệu kiểu hạt tròn #5000

  #5000
 • Giới thiệu kiểu hạt bánh cam #5040

  #5040
 • Giới thiệu kiểu hạt Vuông #5601

  #5601
 • Giới thiệu kiểu hạt vuông xéo #5600

  #5600
 • Kiểu hạt Bánh Phồng xỏ thẳng #5621

  #5621
 • Ngọc trai pha lê hình giọt #5821

  #5821
 • Hạt lựu Helix #5020

  #5020
 • Kiểu hạt chìa khoá #5181

  #5181
 • Hạt vuông xỏ 2 đầu #5180

  #5180
 • Kiểu hạt vuông Stairway #5624

  #5624
  • Nhân viên kinh doanh
  • Hotline: 028-22401345
  • Tư vấn khách hàng