Sản phẩm mới
 • Bông tai giọt nước lớn

  BP016
 • Bông Tai Giot đa canh

  BP051
 • Bông tai kim cương nhân tạo

  Bp121
 • Bông tai trái tim nhọn

  BP096
 • Bông tai Miss You

  BP097
 • Bông tai Kẽm Bẻ

  BP094
 • Bông tai pha lê con sò

  BP002
 • Bông tai Hoa Tuyết

  BP110
 • Bông tai pha lê chiếc lá

  BP015
 • Bông tai Pegasus

  BP115
 • Bông tai Lồng Đèn

  BP074
 • Bông tai Modular

  BP099
 • Lắc Cánh Bướm Mùa Xuân

  LP025
 • Hoa Mẫu Đơn

  VP051
 • Hạt dĩa bay #6428

  #6428
 • Hạt vuông rỗng #4439 và tròn rỗng #4139

  Vuông rỗng #4439, Tròn rỗng #4139
 • Giới thiệu kiểu hạt Oval #4137

  #4137
 • Kiểu hạt Ngôi Sao dán #4745

  #4745
 • Kiểu hạt Hoa Mai dán #4744

  #4744
 • Giới thiệu kiểu hạt vuông dẹp #3293

  #3293
 • Hạt bánh phồng có 2 lỗ #3221

  #3221
  • Nhân viên kinh doanh
  • Hotline: 028-22401345
  • Tư vấn khách hàng