Sản phẩm mới
 • Bông tai Uyên ương Hồ Điệp

  BP001
 • Bông tai vuông rỗng

  BP033
 • Bông tai Trái tim trung

  BP017
 • Bông tai lá thông

  BP047
 • Bông tai giọt nước lớn

  BP016
 • Bông Tai Giot đa canh

  BP051
 • Bông tai kim cương nhân tạo

  Bp121
 • Bông tai trái tim nhọn

  BP096
 • Bông tai Miss You

  BP097
 • Bông tai Kẽm Bẻ

  BP094
 • Bông tai pha lê con sò

  BP002
 • Bông tai Hoa Tuyết

  BP110
 • Bông tai pha lê chiếc lá

  BP015
 • Bông tai Pegasus

  BP115
 • Bông tai Lồng Đèn

  BP074
 • Bông tai Modular

  BP099
 • Lắc Cánh Bướm Mùa Xuân

  LP025
 • Hoa Mẫu Đơn

  VP051
 • Hạt dĩa bay #6428

  #6428
 • Hạt vuông rỗng #4439 và tròn rỗng #4139

  Vuông rỗng #4439, Tròn rỗng #4139
 • Giới thiệu kiểu hạt Oval #4137

  #4137
  • Nhân viên kinh doanh
  • Hotline: 028-22401345
  • Tư vấn khách hàng