Sản phẩm
 • VC Ngọc trai vàng

  VNT0006
 • VC Ngọc trai giọt nước 3 dây

  VNT0068
 • VC Ngọc trai đôi

  2VNT0052
 • LT Tourmaline hồng KĐ

  LTO
 • Nhẫn Hoa thiên điểu

  2NP1006
 • Nhẫn Hoa thiên điểu

  2NP10006
 • Nhẫn Hoa thiên điểu

  NP1006
 • Nhẫn Hoa thiên điểu

  NP10006
 • LT Ruby in Zoisite mài giác

  LRB0010
 • LT Ruby in Zoisite

  2LRB0017
 • Vòng tay đá Ruby in Zoisite

  LRB0007
 • LT Ruby in Zoisite

  LRB0017
 • LT Mắt Hổ

  LMH0004
 • LT Mắt Hổ

  2LMH0010
 • LT Mắt Hổ

  LMH0001
 • LT Mắt Hổ xanh

  LMH010
 • LT Mắt Hổ xanh

  LMH0010
 • LT Mắt Hổ đỏ

  LMH0007
 • LT Garnet (Hết hàng)

  LGN0002
 • LT Garnet (Hết hàng)

  LGN0005
 • LT Garnet (Hết hàng)

  LGN0003
  • Nhân viên kinh doanh
  • Hotline: 028-22401345
  • Tư vấn khách hàng